Επικοινωνία

Ουζερί Καπετάνιος

Πλατεία Αγίου Τρύφωνα, Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα, Εύβοια

τηλ. επικοινωνίας 22210-28191, 22210-79758 και 6946/521093